Modern Çikolata, SAP Kurumsal Kaynak Planlama ile Temel Süreç ve Verilerini Kontrol Altına Aldı

SAP projesini fabrika kurulum sürecine paralel olarak başlattık. Böylelikle işletme faaliyete geçtiğinde en iyi iş süreçleri üzerinden yönetilen, maliyet ve süreç anlamında kontrol edilebilen bir yapıya kavuşmayı hedefledik. Canlı kullanımdan sonraki süreçte de bu hedeflerimize ulaştık.

Modern Çikolata, SAP Kurumsal Kaynak Planlama ile Temel Süreç ve Verilerini Kontrol Altına AldıRenova Modern Çikolata Başarı Hikayesi

Hedefler

 • Tesis üretime geçtiğinde tüm süreçleri entegre şekilde kontrol edebilmek
 • Tüm süreç ve verileri istendiğinde raporlayabilmek

Neden SAP

 • Gıda sektöründe Türkiye’de ve dünyada en büyük firmaların SAP kullanıyor olması
 • Gıda sektörüne özel iş çözümlerini barındırıyor olması
 • Geniş ve deneyimli danışman ekosistemi

Neden Renova

 • Gıda sektöründeki derin iş deneyimi
 • Türkiye’de en fazla gıda sektörü referansına sahip danışmanlık firması olması
 • Gıda üretimine dönük çözümleri içeren Hazır Çözüm Paketine (Rapid Deployment Solution) sahip olma

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

 • SAP ERP (FI, CO, MM, SD, PP, QM, PM ve HCM)
 • SAP Fiori

Faydalar

 • İşletmenin tüm temel süreç ve verilerinin SAP ERP ile kontrol altına alınması
 • Üretim onayları, mal hareketleri ve sevkiyatların el terminalleriyle kolayca yapılabilmesi
 • Kantarla yapılan tartımların SAP ile entegre edilerek yanlış sevkiyatların önüne geçilmesi
 • Ürün izlenebilirliğinin gerçekleştirilebilmesi
 • Ürün, ürün grubu, müşteri, müşteri grubu detaylarında kârlılık analizleri yapılabilmesi
 • Tüm süreçlerde stratejik kararlar verilebilmesi
 • Üretim ve satış firması arasında süreç akışı sağlanması
 • Çift ve hatalı girişlerin ortadan kaldırılması
 • Verimlilik sağlanması
 • Depo otomasyon sistemi ve SAP arasında tam entegrasyon sağlanması

Gelecek Planları

 • Modern Çikolata, ilerleyen dönemlerde grubun diğer firmaları ile ortak bütçeleme ve raporlama çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

Modern Çikolata, SAP Kurumsal Kaynak Planlama ile Temel Süreç ve Verilerini Kontrol Altına Aldı

BAŞARI HİKAYESİ

Modern Çikolata, SAP Kurumsal Kaynak Planlama ile Temel Süreç ve Verilerini Kontrol Altına Aldı

Modern Çikolata & Renova SAP Başarı Hikayesi