13.11.2017

SAP S/4HANA Dönüşümünüzü Birlikte Planlayalım!

SAP S/4HANA Dönüşümünüzü Birlikte Planlayalım!

S/4HANA geçiş projesinin ön fazı niteliğindeki bu çalışmada aşağıdaki başlıklar ele alınmaktadır.

 • S/4HANA Dijital yapısının ön tanıtımının yapılması
 • S/4HANA çözümünün iş senaryoları bazında sağlayacağı faydaların incelenmesi 
 • S/4HANA ile gelen değer zincirinde en önemli iyileşme alanlarının kurum özelinde tanımlanması
 • S/4HANA dönüşümü ile gelen süreçsel ve teknolojik değişimlerin tartışılması
 • Kurum için en uygun S4 HANA çözüm mimarisinin saptanması
 • Bu dönüşüme IT ve iş birimlerinin adaptasyonunun ve nasıl hazırlanması gerektiğinin incelenmesi
 • Kurum için en uygun dönüşüm yol haritasının çıkartılması
 • S/4HANA dönüşümünün nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine alternatif yöntemlerin tartışılması

Çalışma sonunda sunulan raporda aşağıdaki çıktılar yer almaktadır.

 • S/4HANA ile kurum için geçerli olacak iyileştirme noktaları
 • Dijital İşletmeye dönüşüm için S/4HANA'nın kısa tanıtımı
 • İş alanları bazında S/4HANA incelemesi
 • Belirlenen ihtiyaçlar paralelinde S/4HANA ile elde edilebilecek faydalar
 • S/4HANA için hazırlık (Readiness check)
 • Geçiş senaryoları (Mevcut yapının dönüşümü veya yeni kurulum)
 • S/4HANA çözüm mimarisi
 • İmplementasyon adımları
 • S/4HANA yol haritası