The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.
The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.

SAP Leonardo

SAP Leonardo

SAP Leonardo, SAP Cloud Platform üzerinde teknolojileri entegre eden bütüncül bir dijital inovasyon sistemidir.

Machiene learning (makine öğrenimi), blockchain (şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanı), big data (büyük veri), data intelligence (veri zekası), internet of things (nesnelerin interneti), analytics (analitikler), mikro hizmetler başlıklarını SAP cloud platform üzerinde üstün kullanıcı deneyimi ve tasarım odaklı düşünme ile bir araya getiren SAP Leonardo, iş süreçlerinizi dijital dönüşüme göre yeniden dizayn etmenizi sağlamaktadır.

Renova_SAP_Leonardo_renova_renova consulting

Endüstri 4.0 çağını yakalamanın tek yolu bütüncül bir bakış açısı ile çalışanları, iş ağını, nesneleri ve süreçleri bağlamak ve entegre yönetmekten geçiyor. Büyük veri oluşturmak, anlamlandırmak ve otomatik öğrenme ile verimliliği rekabet avantajı sağlayacak boyutlara getirmek en önemli aşamalardan biridir.

İnovasyon, entegrasyon ve hızı bir arada Leonardo bakış açısıyla yakalamak için Renova danışmanlığından yararlanın.

Renova_SAP_renova consulting_sap leonardo_leonardo

Dijitalleşme Endeksinizi Hesaplayın

SAP Leonardo

SAP Leonardo

SAP Leonardo, SAP Cloud Platform üzerinde teknolojileri entegre eden bütüncül bir dijital inov...

The controller for path '/plugins/' was not found or does not implement IController.