Cem Köksal/SD Danışmanı

29.04.2020

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

Ana Veri Güncellemeleri

B1) Malzeme Ana Verisinin Güncellenmesi

Sürecin devamında yeni oluşturduğumuz segmentasyon stratejisini malzeme ana verisi (Temel Veriler2) görünümü altında örnek bir malzemenin ana verisine atayacağız. Bu adımda yaptığımız atamadan sonra ilgili malzeme üzerinde bir açık sipariş mevcut olması durumunda belirlediğimiz segmentasyon stratejisini malzeme ana verisinden kaldıramayız.

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

B2) Malzemenin Farklı Görünümlerde Genişletilmesi

Belirlediğimiz malzemelere “ Stok Segmenti “ altında bir mal girişi yapacağımızdan dolayı, segmentasyon stratejisi tanımlanan malzemelerin “Segment Değerlendirme Verileri“ görünümünde genişletilmiş olması ve ilgili stok segmentlerinin aktif olması gerekmektedir. Aksi taktirde mal girişi esnasında hata alınacaktır. (Message No : SGT_01643)

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

C) SÜRECİN İŞLETİLMESİ

C1) Standart Segment Değerlerini Tanımlama

Bir satış siparişi oluşturmadan önce (SAP Menüsü - Lojistik - Merkezi işlevler - Segmentasyon - Standart segment değerlerini tanımla) adımı altından Satış organizasyonu, dağıtım kanalı, bölüm, müşteri ve ülke anahtarı gibi seçilecek kriterler doğrultusunda bir stok segment ataması yapılır. Aynı zamanda ilgili adım altından müşteri siparişi haricinde; satın alma siparişi, üretim siparişi gibi farklı süreçler için de benzer atamalar yapılabilir ve segment stratejileri bu süreçler için de aktif edilebilir.

Örnek sürecimizde seçtiğimiz kriterler doğrultusunda müşteri 200020 için 002 Segmentasyon Değeri olan (Orta Kalite) ürün tanımı yaparken, 100001 müşterisi için 001 Segmentasyon Değeri olan (Yüksek Kalite) ürün tanımladık.

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

C2) Satış Siparişi Oluşturma

Açtığımız satış siparişlerinde 200020 müşterisi için giriş yaptığımızda ihtiyaç segmenti otomatik olarak 002 değeriyle belirlendi.

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2Yine benzer şekide tanımını yaptığımız diğer örnek müşterimiz için 001 ihtiyaç segmentinin otomatik olarak belirlendiğini aşağıda görebilirsiniz.

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

C3) Stok Görünümü ve Blokaj

Daha önceden oluşturduğumuz segment değerlerine istinaden malzemenin stok görünümü aşağıda paylaştım. Örneğimizde, segmentasyon Değeri (002) orta kalite altındaki mevcut stok miktarımız 990 adet.

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2002 segmentasyon değeri atamasını yaptığımız örnek müşteri için 990 KG ve üzeri bir miktarda mal çıkışı yapmayı denediğimizde aynı depo yeri altında daha fazla stoğumuz bulunmasına rağmen yüksek kalite (001) segmentasyon değerinden çıkış yapılmasına izin verilmemektedir.

SAP Segmentasyon Uyarlama Adımları 2

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

iletisim@renovaconsulting.com.tr & 0216 977 70 70