Cem Köksal/SD Danışmanı

28.04.2020

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

SAP Segmentasyon, pazar taleplerini karşılamak adına uygun kaynak, planlama ve mal tedariki yoluyla her bir pazarın ihtiyaçları ve gereksinimlerini karşılayabilmenin yanı sıra iç süreçleri ile birlikte lojistik adımlarını da doğru ve belirtilmiş bir düzen ile hizalamayı amaçlar. SAP Segmentasyon, sipariş kanalına, ürünün kalitesine veya hizmet düzeyine bağlı olarak bir takım ürünleri belirli kriterler veya özelliklere göre mantıksal olarak kategorize ederek sipariş etmek için kullanılabilir.

A) Uyarlama Adımları

A1) Karakteristik Tanımlama

Öncelikle CT04 işlem kodundan bir karakteristik oluşturmak gerekir. Bu S/4 Hana’daki herhangi bir karakteristik oluşturma işlemine benzediği gibi aşağıda paylaştığım seçim kriterleriyle ilerlemek gerekecektir. SGT_SAP-C karakteristik grubunu görüntüleyememeniz durumunda yandaki uyarlama adımından tanımlayarak devam edebilirsiniz. (Genel Lojistik - Sınıflandırma Sistemi - Karakteristikliler - Karakteristik Gruplarının Tanımlanması)

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

A2) Karakteristik Değerlerinin Girilmesi

Aynı ekranda değer sekmesinin altında tasarlayacağınız kurguya göre satış kanalı (Direk satış veya İnternet), ürün kalitesi (1. Kalite veya 2. Kalite) vb. gibi ayrımlar yaparak karakteristik değeri tanımlayabilirsiniz.

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

A3) Karakteristik İlişkisi

Ek veriler sekmesinin altındaki İlişki bakımını yap seçeneğiyle oluşturduğumuz karakterisitiğin aktifleştirileceği alanları belirleyebilliriz.

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?Bu noktada ROU (Segmente göre yönlendirme seçimini) aktifleştirdik. Eğer süreçlerinizi daha fazla detaylandırmak isterseniz BOM (ürün ağacı) ilişkisi, PRI (fiyatlandırma) ilişkisi sekmelerini de aktifleştirebilirsiniz. Örneğin tanımladığınız segmentlere göre fiyat girerek stoklardaki ürünlerin kalitesine göre bir fiyat ayrıştırması yapabilirsiniz. 

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

A4) Segmentasyon Yapısının Bakımı

Sürecin devamında (SAP Menüsü - Lojistik - Merkezi İşlevler - Segmentasyon - Segmentasyon yapısı bakımı) adımından yeni bir segmentasyon tanımlanır ve bu segmentasyona yukarıda tanımladığımız “DENEMESEGMENTATION” atanır.

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

Yeni oluşturduğumuz segmentasyon yapısı olan SGMN’ye alanlar kısmından ilgili karakteristik ataması yapılabilir.

A5) Segmentasyon Stratejisinin Bakımı (Segment Stratejileri ve Bileşimleri)

Ardından, (SAP Menüsü - Lojistik - Merkezi İşlevler - Segmentasyon - Segmentasyon stratejisi bakımı) adımından yeni oluşturduğumuz SGMN segmentasyon yapısı için bir strateji tanımı yapılır ve daha önce oluşturduğumuz karakteristik bileşimleri seçilir. 

SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?SAP Segmentasyon Nedir? Uyarlamaları Nasıl Yapılır?

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

iletisim@renovaconsulting.com.tr & 0216 977 70 70