27.10.2020

SAP ERP Modülleri ile İş Süreçlerinizi Uçtan Uca ve Kolayca Yönetin

SAP MODÜLLERİ

SAP çözümlerine odaklanan yazı dizimizin ikincisinde işletmelerdeki süreçleri kolay ve verimli bir şekilde yönetmenin anahtarını sunan SAP ERP modüllerini ele alıyoruz.  

SAP, işletmelere süreçlerin kolayca yönetilmesini ve fonksiyonların bütünleşik olarak çalışmasını sağlayan yetenekler kazandırıyor. Bugün hem dünyanın hem Türkiye’nin en büyük şirketlerinde kullanılan SAP ERP ile işletmeler kaynaklarını en verimli şekilde planlayarak kritik görevleri en etkili şekilde yürütebiliyor. Daha hızlı ve verimli hale gelen süreçler, iş gücü üzerindeki yükü hafifletirken işletmenin başarısını artırıyor ve rekabette öne geçmeyi kolaylaşıyor. 

SAP Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri ile işletmeler finanstan üretime, proje yönetiminden lojistiğe kadar tüm süreçlerini entegre ve kolay bir şekilde uçtan uca yönetme imkânı buluyor. Tüm bu süreçler için tek bir platform kullanmak, aynı kurumda farklı süreçler için farklı sistem ve uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan olası hataları, gecikmeleri ve karmaşayı ortadan kaldırarak bütünsel bir yaklaşımın avantajlarını sağlıyor.

İşletmeler, kurumsal kaynak planlama uygulamaları altında bunulan modüllerden faaliyet gösterdikleri sektöre, iş ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre faydalanabiliyor.

Finans Modülleri

Financial Accounting (FI)-Mali Muhasebe Modülü

SAP ERP’nin yapı taşlarından biri olan FI, bugün en yaygın olarak kullanılan SAP modüllerinden biri. Finansal ve ticari işlemlerle ilgili verileri birleşik bir sistemde yönetmeye yardımcı oluyor. Tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği işlemleri sağlayan FI modülü, oldukça esnek bir yapıda olduğu için tüm ölçeklerdeki kuruluşların tüm finans işlemlerine göre yapılandırılabiliyor. Bu modül Hazine ve Risk Yönetimi, Satış-Dağıtım ve Maliyet Muhasebesi gibi muhasebe kaydını yaratan hemen hemen tüm modüller ile entegrasyon halinde çalışıyor. Raporlama ihtiyaçları için güçlü bir yanıt sunan SAP FI ile bir işletme, piyasadaki gerçek zamanlı finansal durumunu da izleyebiliyor.

SAP Controlling (CO)-Yönetim Muhasebesi ve Kontrol Modülü

SAP CO Modülü, bir işletmedeki ilgili kişilere şirket içi gelir ve giderlerin takibini ve raporlanması için bilgi akışı sağlıyor. Maliyet ve karlılık analizlerinin taşıdığı kritik öneme bağlı olarak CO, bugün en fazla ihtiyaç duyulan modüllerden biri. Diğer modüller tarafından oluşturulan kayıtların, şirketlerin raporlama ve analiz ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşmasını ve toplanan bu verilerin kullanılarak detaylı maliyet ve karlılık analizlerinin yapılabilmesini mümkün kılıyor. Modül yardımıyla plan ve mevcut durum karşılaştırılması yapılarak iş akışlarının daha kontrollü ve gerçekçi yürütülmesi sağlanıyor. Kısacası bir işletmedeki tüm süreçlerin organize olmasını ve kontrol edilmesini kolaylaştırıyor.

SAP Investment Management (IM)-Yatırım Yönetimi Modülü

SAP IM Modülü, kurum içi üretim veya satın alma sonucunda sabit varlıkların edinimi gibi sermaye yatırımları, Ar-Ge yatırımları, öncelikli projeler, çalışanların sürekli eğitimi veya yeni pazarlar oluşturma gibi genel giderler için planlama, yatırım ve finansman süreçlerini desteklemeye yönelik fonksiyonlar sağlıyor. Bir sermaye yatırımı, Ar-Ge veya tesis bakım projeleri gibi başlangıçta maliyetlere neden olan ve yalnızca belirli bir süre geçtikten sonra, gelir veya başka faydalar sağlayabilecek herhangi bir önlem olabilir. IM modülü, bu kapsamda sabit varlıklar alanındaki yatırımları yönetmek için ihtiyaç duyulan işlevleri içeriyor.

SAP Treasury & Risk Management (TRM)-Hazine & Risk Yönetimi Modülü

SAP TRM modülü, işetmelerin finans departmanları tarafından gerçekleştirilen kredi, mevduat, akreditif, teminat mektubu, bono işlemleri gibi hazine işlemlerinin, kurum çıkarlarına uygun olarak yürütülmesini ve yönetilmesini sağlayan işlevler sunuyor. Nakit akışı tahmini, likidite ve finansal risk yönetimini kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye olanak sağlayan SAP TRM ile finansal işlemlerin sözleşmeden itibaren takibi, otomatik muhasebeleşmesi ve raporlaması yapılabiliyor. Hazine işlemlerinin sisteme kaydedilmesini, otomatik olarak muhasebe ve tahakkuk kayıtlarının oluşturulmasını ve sistemde raporlanmasını sağlıyor. SAP TRM modülü muhasebe ve finans departmanlarındaki iş yükünü kolaylaştırmanın yanı sıra risk faktörlerinin ve piyasa verilerinin kuruma etkilerinin belirlenmesine yönelik katkılarda da bulunuyor.

Lojistik Modülleri

SAP Materials Management (MM)-Malzeme Yönetimi Modülü

SAP MM modülü, günlük iş operasyonlarında oluşan tedarik ve envanter fonksiyonlarını destekliyor. Satın alma, malzeme depolama, tüketime dayalı planlama ve envanter gibi birçok işlevi içeriyor. SAP MM modülü, Finans (FI), Kontrol (CO), Satış ve Dağıtım (SD), Kalite Yönetimi (QM), Fabrika Bakımı (PM), Üretim Planlama (PP) ve Depo Yönetimi (WM) gibi SAP R/3 Sistemi’ndeki tüm modüllerle entegre çalışabiliyor. Bir şirketin malzeme ihtiyaç planlama, satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsıyor ve malzeme yönetimine dair tüm süreçlerin optimize edilmesine, tedarik ve depolama maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.  

SAP Sales and Distribution (SD)-Satış ve Dağıtım Modülü

SAP SD modülleri satış ve dağıtıma yönelik sorgulamalar, teklifler, fiyatlandırmalar, maliyetler gibi süreçleri yönetmek için kullanılıyor. SAP SD modülü ana veriler, sistem konfigürasyonu ve işlemlerden oluşuyor. Satış ve dağıtım modülü, envanter kontrolü ve yönetimine önemli bir destek sağlayan SAP SD modülü, satış ve sevkiyat süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. SD modülü ile fiyatlandırma koşulları esnek şekilde tanımlanabiliyor, kredi ve risk yönetimi yapılabiliyor, teklif takipleri ve müşteri sözleşmeleri yönetilebiliyor. Modülün kapsadığı fonksiyonlar arasında ambalajlama, nakliye ve nakliye planlama gibi işlemler de bulunuyor.

SAP Production Planning (PP)-Üretim Planlama Modülü

SAP PP modülü, üretim planlama ve yönetimi için özel olarak tasarlanmış yazılımları içeren bir diğer önemli modüldür. Bu modül üretim için plan prosedürünü gerçekleştirmek için ana veriler, sistem konfigürasyonu ve işlemlerden oluşuyor. SAP PP modülü, işletmelerde üretim yönetimine yönelik çalışırken ana veriler, satış ve operasyon planlaması, dağıtım kaynak planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, ürün maliyet planlaması gibi fonksiyonlarla iş birliği yapıyor. Üretim yapan şirketlerde üretim planlama ve üretim yürütme süreçlerinin takibi için SAP PP (Production Planning / Üretim Planlama ve Kontrol) modülü kullanılıyor. SAP’de tahmin ve ihtiyaç yönetiminden başlayan ve üretimin tamamlanıp üretilen malzemenin stoğa girmesine kadar geçen sürecin tamamı PP modülü altında yürütülüyor. PP modülü her üretim tipine ve her sektöre uyarlanabilen geniş bir fonksiyon setine sahip.

SAP Quality Management (QM)-Kalite Yönetimi Modülü

SAP QM modülü, bir organizasyondaki süreçlerin yüksek kalitede yürütülmesine yardımcı olan işlevler sunuyor. Farklı süreçlerde kalite yönetimi sağlamak için yapılandırılmış ve işlevsel bir yaklaşımla kalite yönetimi sürecinin hızlandırmasına yardımcı oluyor. QM modülü, satın alma, satış ve üretim süreçleri ile entegre çalışıyor. Mal girişi/çıkışı, üretim öncesi, üretim esnası ve üretim sonrası gibi ana süreçlerde kalitenin kontrol altına alınmasını sağlıyor. Temel kalite kontrol istatistikleri, müşteri şikayetleri, sertifikalar, denetleme faaliyetleri, üretim içi hatalara yönelik raporlar, iyileştirme yapılması gereken alanları belirlemeyi kolaylaştırıyor.

SAP Plant Maintenance (PM)-Bakım ve Onarım Modülü

SAP PM Modülü, bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini kapsıyor. Bakıma ihtiyaç duyan teknik nesnelerin mevcut durumunu, hedef durumunu ve hedef duruma ulaşmak için alınması gerekli aktivitelerin planlanmasını sağlayan PM modülü satın alma, maliyet muhasebesi, finans ve stok yönetimi süreçleri ile birebir entegrasyona sahip. İşletmeler SAP PM modülü ile bakım ihtiyaçları için otomatik satın alma emri açabiliyor, planlı bakım maliyetlerini anlık olarak takip edebiliyor, yedek parça stoklarını izleyebiliyor ve yedek parça say-tın alma ve sarf işlemlerini sistem üzerinden yapabiliyor.

SAP Project Systems (PS)-Proje Yönetimi Modülü

SAP PS modülü ile projelerin bütçeleme, yürütme, maliyet, satış, satış sonrası, ilerleme düzeyi başta olmak üzere kritik önem taşıyan her bileşeninin detaylı şekilde takip edilerek yönetilmesi sağlanıyor. Proje yönetiminin birçok süreci kapsamasına bağlı olarak SAP PS modülü; SD (Satış ve Dağıtım), CO (Maliyet Muhasebesi), FI (Mali Muhasebe) HR (İnsan Kaynakları) Yönetimi gibi pek çok modülle entegre olarak çalışabiliyor. SAP PS modülünün temel fonksiyonları ile proje bütçelemesinden, ihtiyaç planlaması ve kapasite planlamaya kadar tüm süreçler kontrol alına alınıyor.

SAP Human Resources (HR)-İK Yönetimi Modülü

SAP HR modülü, bir işletmenin İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki işe alım sürecinden başlayarak, personel izin yönetimi, performans yönetimi, maaş yönetimi gibi personelle ilgili olan tüm süreçlerin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesini, takip edilmesini ve yönetilmesini sağlıyor.

SAP HR Modülü’nde yer alan alt bileşenlerden bazıları şöyle:

SAP Personnel Management-Personel Yönetimi:

İşletme yapısına uygun personel gruplarının oluşturulmasını sağlayan SAP Personnel Management ile personel ana verilerinin tutulması, raporlanması, çalışma programları ve vardiyaların planlanması, takibi, ücret yönetimi gibi ana veriler sistematik olarak kaydediliyor ve izleniyor.

SAP Organizational Management-Organizasyon Yönetimi:

Çalışanların, hedef odaklı çalışmasını kolaylaştıran SAP Organizational Management, iş ortamında zaman ve kaynakların mümkün olan en iyi şekilde yönetilmesini sağlıyor. Bir işletmenin geçmişi, mevcut ve gelecekteki durumu hakkında bilgi sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu sayede geleceğe yönelik insan kaynakları ihtiyaçlarını önceden planlanabilmesini kolaylaştırıyor.

SAP Payroll Accounting-Bordro Yönetimi:

Bordro ile İşletmeye özgü bordro hesaplamaları; Kanun, Tüzük ve genelegelere uygun hesaplama fonksiyonları; temel, yan, ek, net, brüt gibi ödemelerin bordrolaştırılması; işletmeye özel tasarlanabilir bordro çıktıları, Banka Disketlerinin hazırlanması; SSK, İşkur, Çalışma Bakanlığı Raporları ve tüm bunların muhasebe entegrasyonu ile bordro sonuçlarının muhasebeleştirilmesi sağlanıyor.

SAP Time Management- Zaman Yönetimi:

SAP Time Management ile personel çalışma süreleri, izin kota ve durumları takip edilip planlanabiliyor. Çalışma sürelerine göre ücret hesaplaması yapılabiliyor. Çalışan performansının kaydedilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde de yardımcı oluyor.

SAP Personnel Development-Personel Gelişimi:

Çalışanların işletmeye sunduğu faydayı en üst düzeye yükseltmeye yardımcı oluyor. SAP Personnel Development ile çalışanların mesleki gelişimini desteklemeye yönelik aksiyonlar planlanıp uygulanabiliyor. Çalışanların tercihlerini ve uygunluğunu dikkate alarak çalışan memnuniyetini artırmaya destek oluyor. Personnel Development, bir işletmedeki tüm çalışanların gerekli standartlara uygun olmasını sağlamak için gerekli araçları sunuyor.

SAP Training & Event Management-Eğitim ve Etkinlik Yönetimi:

SAP Training & Event Management, bir işletmede eğitim planları ve takibi yapmak, maliyetleri belirlemek, katılımcılar ile ilgili kayıt işlemleri ve eğitim değerlendirmeleri yapmak için gerekli platformu sunuyor. Bununla birlikte seyahat süreçlerini optimize etmeyi sağlayan uygulamalarla planlama, maliyet belirleme, zaman yönetimi süreçleri de etkili bir şekilde yönetilebiliyor.

İşletmenizin SAP ERP yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanması için Renova Consulting uzmanlığına güvenebilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın: iletisim@renovaconsulting.com.tr