Gamze Güner/SAP CX Danışmanı

16.02.2021

SAP Commissions ile Satış Süreçlerinizi Daha Hızlı Yönetebilirsiniz

Günümüzde teknoloji ilerleyip sektörel rekabet artarken müşterinin beklentileri ve ihtiyaçları dinamik olarak değişmektedir. Bu rekabet ortamında işletmelerin yeni müşteriler kazanması ve mevcutta olan müşterilerini koruyup onlara beklenti üstü hizmet vermeleri gerekir. Bu kaliteli hizmetin verilmesinde en büyük rolü saha çalışanları ve satış temsilcileri üstlenmektedir. Onların çalışma azmi ve performansı, müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp onlara ihtiyaçları çerçevesinde hizmet vermeleri çok önemli bir rol oynar.

Fakat her insan aynı olamayacağı gibi her çalışanın da çalışma şekli aynı değildir. Bu perspektiften baktığımızda bazı çalışanların diğer çalışanlardan daha az veya daha fazla şekilde müşterinin ihtiyaçlarını anlayıp bu ihtiyaçları karşılayabildiğini gözlemleyebiliriz. Bu tür durumlarda adil ve faydacı bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına çalışanların daha fazla motive olması için çalışanlar prim ve teşvik ödemeleri ile desteklenebilir. Bir çalışan takım arkadaşlarının ne kadar iyi çalıştığını ya da ne kadar çalıştığını rakamsal olarak gördükçe çalışmak için daha çok motive olacaktır.

İşte tam bu noktada SAP Commissions çözümü devreye giriyor. Bu çözümle birlikte çalışanlar için teşvik ve prim yönetimi yapılabilir. Çalışanlar için daha önceden belirlenmiş şartlar altında çalışma performansları hesaplanıp bu hesaplamalar ışığında çalışanlara teşvik ve prim ödemesi yapılabilir. Bu sayede hem çalışanın performans artışı desteklenirken hem de eş zamanlı olarak şirket karlılığı artmış olur.

SAP Commissions, doğrudan veya dolaylı olarak satış süreçlerinizin başlangıcından sonuna kadar tüm teşvik-prim süreçlerini yönetmenizi sağlayan, müşteri memnuniyetini ve şirket karlılığını arttırmaya yönelik bir CX çözümüdür. Çalışanın çalışma ortamında daha istekli ve alacağı pozitif dönüşler sayesinde daha motive olmuş şekilde çalışmasını sağlar. Bu sistemin çıktıları da çalışanın işine karşı gösterdiği eforun bir ödülü olarak nitelendirilebilir. Ayrıca satış davranışlarınızı geliştirebilir, teşvik-prim yönetimi ile yatırım gelirinizi arttırabilir ve ödeme hatalarını, riskleri ve hesaplama yanlışlarını ve bu sebeple oluşacak ödeme hatalarını minimize edebilirsiniz.

SAP Commissions çözümünde çalışanların çalışma performansını arttırmak veya ölçmek amacıyla belirlenen koşullara göre kurallar oluşturularak bu kurallarla ilişkili prim, teşvik ve komisyon ödeme planları oluşturulabilir ve bu planların hesaplanması sonuçlarına göre ilgili ödemeler yapılabilir. Bu hesaplamalar raporlanarak saklanabilir. Birden fazla hesaplama kuralı tek bir plan içerisinde toplanarak çalışanın çalıştığı zaman ve yaptığı iş her açıdan hesaplanır ve işverenler açısından çalışanın performansına 360 derece bakış imkânı sunar. Bu hesaplamalar sonucunda da çalışan daha çok motive olup daha azimli çalışmaya başlarken işletme de eş zamanlı olarak karlılığını arttırır.

Yaratıcı dashboardlar oluşturabilirsiniz.

Dashboard, çalışan sisteme giriş yaptığında karşısına çıkan ilk alan olduğu için çalışanın daha azimli ve motive çalışmasını tetikleyen ve aynı zamanda da kendi eforunu değerlendirebileceği bir alandır. Çalışanlar için oluşturulan planları görselleştirip dashboardlarınıza ekleyebilirsiniz. Böylelikle çalışanlar kendilerine ait planları görebilir, hedeflerine ne kadar yakınlar analiz edebilir, performanslarını gözlemleyebilirler. Ayrıca çalışma arkadaşlarının performanslarını da gözlemleyebilir ve bu gözlemlere dayalı olarak kendi performansını daha da arttırmaya yönelik çalışma düzeni kurabilirler. 

Geleceğe yönelik tahmin

Planlardan edinilen veri geçmişi baz alarak gelecek periyodlar için varsayımlar yapılabilir. İlgili plan istenen periyod için modellenebilir, rakamsal tahminlere ulaşılabilir. Daha sonrasında tahmini değerlerle gerçek değerler karşılaştırılarak performans değerlendirmesi yapılabilir.

İtiraz etme seçeneği ve itiraz yönetimi

Eğer teşvik ödeme planlarında yapılan hesaplamalarda bir yanlışlık varsa veya bir çalışan kendisi için yapılan hesaplamayı kabul etmiyorsa sistem üzerinden itiraz edebilir, bu itirazını itiraz izleme panelinden anlık olarak görebilir ve itirazının durumunu kontrol edebilir.

Dokümanlar görüntülenmesi ve onaylanması

Yöneticilerin dönem başında çalışanlarına gönderdiği planlar dokümanlar panelinden görüntülenebilir ve bu planlar çalışanlar tarafından kabul edilip onaylanabilir.

Entegrasyon kolaylığı

SAP Commissions, diğer SAP sistemleriyle veya harici sistemlerle kolaylıkla entegre olur. Çalışan bilgileri, işlem kayıtları, ürünler vb. veriler kolaylıkla aktarılıp kullanılabilir.

İster mobilde ister masaüstünde kullanım seçeneği

Bilgisayara ihtiyaç olmadan sahada kullanım olanağı da sunulmaktadır. Sadece mobil uygulama yüklenerek kullanıcıyla ilişkilendirilmiş tüm veriler masaüstünde nasıl görünüyorsa uygulamada da öyle görünür. Kullanıcılar bilgisayara bağlı kalmadan esnek bir kullanım alanına sahiptir.

Günümüzde, özellikle de pandemi şartlarında, müşterilere uzaktan, güvenli ve kaliteli bir müşteri deneyimi sunmak oldukça önemlidir. Müşteri deneyimi için de en önemli şey çalışanın yeterliliği ve müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık verebilmesidir. SAP Commissions, çalışanın performansını arttırmak için çalışana manevi desteğin yanında maddi destek verileceği zaman en güvenilir ve hızlı şekilde bu ihtiyacı karşılar.