Batuhan Serim/RPA Danışmanı

07.06.2021

RPA'in Yaşam Döngüsü

Rbotik Süreç Otomasyon (RPA) Yaşam Döngüsü

RPA’ de insan eylemlerini taklit etmek, onu hiçbir insan müdahalesi olmadan anlamlı bir aktiviteye dönüştürmek için izlenmesi gereken birkaç adım vardır. Bu adımları, RPA’ de nasıl etkin bir şekilde uygulayacağımıza dair bilgi sahip olmak için;  RPA’in yaşam döngüsünü inceleyelim.

RPA Yaşam Döngüsü Aşamaları:

Keşif Aşaması

Bu aşamada müşterinin ihtiyacı daha fazla ön plana çıkarılır ve sürecin otomatikleştirilip, otomatikleştirilmeyeceğine karar verilir. Sürecin otomatikleştirilmesine karar verilirse; daha sonra RPA analist ekibi tarafından gerekli analizler yapılır.

II. Çözüm Tasarım Aşaması

Belirli bir görevi otomatikleştirmek için adımların tasarlanmasının dikkate alındığı aşamadır. Bu aşamada RPA gelişimi için kullanışlı olacak birkaç belgeye ihtiyaç vardır:

  • Çözüm Tasarım Dokümanı (SDD)

Süreçte izlenen adımları ve sürecin işleyişi hakkında bilgiye ulaşabileceğimiz dokümandır. Bu doküman ile geliştirici dışında herhangi biri projeyi hiç açmadan, mevcut projenin adımlarını ve gidişatını kolayca anlayabilir.

  •  Process Tasarım Dokümanı(PDD)

Süreç akışını anlamak için bir akış şeması oluşturulur. Buna karşılık, hangi adımların otomasyona ihtiyaç duyduğunu ve ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamaya yardımcı olan dokümandır. Daha sonra geliştiriciler bu adımları takip ederek süreç geliştirilmeye başlanır.

  • Teknik Tasarım Dokümanı(TDD)

Fonksiyonelliğin nasıl işe koşullanacağına odaklanır.

III. Geliştirme aşaması

Geliştiricinin, önceden oluşturulan PDD'yi takip ederek, bir bot geliştirilmeye başlandığı aşamadır. Geliştirici UiPath’in projeye en uygun aktivitelerini kullanarak, studio ortamında projeyi geliştirir ve orchestrator ile gerekli bağlantıları sağlar. Bot geliştirildiğinde, bir sonraki aşama olan test için ayarlanır.

IV. Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)

Bu aşama, geliştirilen botların test edilmesini ifade eder. Geliştirilen botlar, bazı belirli görevlerin otomasyonu yoluyla kullanıcılar tarafından kullanımlarını incelemek için canlıya alım öncesi teste tabi tutulur.

Test başarılı olursa; daha sonra botlar bir sonraki aşamaya geçer. Bununla birlikte, test başarısızlıkla karşılaşırsa, botlar yeniden geliştirme aşamasına geri döner. Burada geliştiriciler, başarısızlığına neden olan hataları bulur ve test süreci tekrarlanır. Başarılı bir testten geçtikten sonra, botlar canlı sisteme alım aşamasına aktarılır.

V. Canlı Sisteme Alım ve Bakım Aşaması

Botun geliştirilmesi ve testi yapıldıktan sonra, canlı ortama alınır. Sürecin seyrine göre orchestrator üzerinde süreç trigger’lanıp bir insan desteğine ihtiyaç duymadan belirlenen saatlerde kendini devreye alıp, işlemleri bittikten sonra kendini otomatik olarak kapatır. Uygun Canlıya alımın ardından müşteriler tarafından kullanıma hazır hale gelirler. Ancak, bazı sorunların yeniden su yüzüne çıkabilir. Sorunlar mümkün olan en kısa sürede çözülmek için tekrar geliştirme ve test ekibine geri döner. 

VI. Destek ve Bakım

Mevcut aşamada ekip, herhangi bir hata ile karşılaşılması halinde müşterilere sürekli destek ve bakım sunmaya hazırdır. 

Sürecin tam anlamıyla verimli çalışması için RPA yaşam döngüsü önemlidir. Bu döngüyü takip ederek RPA’ de daha etkin bir geliştirme yapmak mümkündür.