08.06.2022

RPA ve Yapay Zeka

RPA ve yapay zeka son zamanlarda sıkça duyduğumuz iki kavramdır. Şüphesiz bilimin bize sağladığı yepyeni imkanlar, her anlamda ufkumuzu açtı. Daha önce hayal bile edilemecek düzeyde üretkenlik, etkinlik ve yeterlilik, iş akışlarında Yapay Zeka ve Robotik Süreç Otomasyonunun faydaları nedeniyle bir gerçeklik haline geldi. Grand View Research tarafından hazırlanan bir rapor, küresel RPA pazarının 2027 yılına kadar 25.5 milyar dolara, yapay zekanın ise 2025 yılına kadar 390,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtiyor. RPA ve yapay zeka birlikte, operasyonel verimliliği artırmada önemli bir rol oynamaya başlıyor ve şirketlerin çalışma şekli kökten değişiyor.

RPA ve Yapay Zeka Aynı Şey mi?

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), insan iş akışı modellerini tespit etmek, manuel çabaları otomatikleştirmek ve insanın omzundan bir miktar yük almak için dijital sistemlerle etkileşim kurmak için tasarlanmış temel bir teknolojidir. Kullanımının, manuel işgücü alımının yüksek olduğu, dolayısıyla hem katma değeri olmayan hem de yoğun zaman alan işleri ortadan kaldırdığı kural tabanlı süreçleri ele aldığı bilinir.

Yapay zeka, insan zekasını simüle eden, veri odaklı ve sonuç odaklı bir teknolojidir. Kendisine verilen girdilere dayalı olarak bilişsel kararlar alır. Çok miktarda dağınık bilgiyi, algoritmaları sayesinde belirlenmiş kalıplara göre ayırmanıza yardımcı olur. Yapay zeka, akıllı yetenekleriyle her türlü otomasyonu geliştirebilir ve karar odaklı ve karmaşık görevleri de gerçekleştirebilir.

RPA çoğunlukla süreç merkezli olsa da, yapay zeka veri odaklıdır. Bir örnekle vermek gerekirse, RPA, müşterilere gönderilen faturanın alınmasına ve indirilmesine yardımcı olduğunda, yapay zeka algoritmaları, fatura numarası, ürün açıklaması vb. gibi ilgili verilerin çıkarılmasına yardımcı olmak ve değişkenliği yönetmek için tasarlanır.

Hangisini Seçmeliyim?   

Bu akıllı teknolojilerden herhangi birine sadece şirketlerin ihtiyaç duyacağını söylemek yanlış olur. Hem güvenilirlikleri hem de işlevsellikleri, sorunsuz işleyiş için gereklidir.

Sıkıcı iş akışlarının çoğu RPA için çok kolay görünebilir, ancak daha dinamik çalışma ortamlarında RPA, son derece karmaşık sorunları yönetmek için bilişsel yeteneklere ihtiyaç duyar ve yapay zeka ile donatıldığı zaman RPA, şirketler için aşağıdaki şekillerde büyük fırsatlar sunar.

Yüksek hacimli verilerin üstesinden gelmeye yardımcı olur ve daha önce olduğu gibi artık çok fazla zaman harcamayan süper otomatik ve veriye dayalı iş süreçlerine yol açar.

Bu da, botları yönetmeye ve yapılandırılmamış verileri düzene sokmaya yardımcı olmak için insan müdahalelerinin yerini alır.

Sonunda, çalışanlar takvimlerinde zamanlarının çoğunu alan aynı angarya, manuel görevleri yerine getirmek yerine iş kararlarına daha fazla odaklanabilirler. Artık bunun yerine oldukça üretken bir şeye odaklanabilirler.

RPA Otomasyonunda Yapay Zeka Kullanımı

Bu teknolojiler bir araya geldiğinde otomasyonun uygulanabilirliği ve faydaları katlanarak artar.

Örneğin, temel verilerin yapılandırılmamış olması ve insan yargısının dahil olması nedeniyle RPA'nın uygulanamadığı süreçler, artık yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış verilere dönüştürecek ve bir insan gibi kararlar alacak olan yapay zekanın tanıtılmasıyla otomatikleştirilebilir. Ek olarak, yapay zeka robotları zamanla kendi kendine öğrenecek ve böylece RPA'nın baş edemediği "istisnalar" üzerinde çalışmak için gereken kaynakları daha fazla serbest bırakacaktır. RPA ve yapay zekayı entegre etmek, otomasyon sürecinin önemli ölçüde daha hızlı ve uçtan uca olmasını da sağlayacaktır. Benzer şekilde, yapay zekanın tek başına uygulanması, ilgili uygulama maliyetleri nedeniyle iş açısından mantıklı olmayabilir, ancak RPA ile birleştirildiğinde, iki teknolojinin birleşik yatırım getirisi olumlu olacağından, uygulanması uygun olacaktır.

Böylece, RPA ve yapay zeka birleştirerek, giderek daha fazla süreç otomatikleştirilebilir, müşteri deneyimi geliştirilebilir, iş verimliliği ve üretkenliği artırılabilir ve diğer anlamlı ve katma değerli görevleri yapma kapasitesi yaratılabilir. Ek olarak, RPA, makine öğrenimi, ses tanıma ve doğal dil işleme dahil olmak üzere yapay zeka teknolojilerine kolayca entegre edilebildiğinden ve bu da minimum maliyetle olduğundan, RPA ve yapay zekayı entegre etmek ve otomasyonu bir sonraki seviyeye taşımak mantıklı olacaktır. Artık çok daha fazla süreç otomasyon kapsamında olacak ve bu da kuruluşunuz için daha fazla kârlılık getirecektir.

UiPath Gold Partner’ı olan Renova Consulting, şirketleri RPA ve yapay zeka entegrasyonları konusunda sizlere en kaliteli danışmanlığı vermeyi amaçlar. RPA sayesinde işletmelerdeki angarya iş sürelerini kısaltır. Projelerin hızlı ve verimli bir biçimde tamamlanmasını sağlar.