27.04.2022

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Uygulamaları Nelerdir?

Milenyumla birlikte hızlanan teknolojik ilerlemeler, yapay zekanın gündelik hayatlarımızda yer bulmaya başlaması ile yepyeni bir boyuta taşınmıştır. Yapay zekanın bir dalı olan makine öğrenme teknolojisine dayalı yazılımla hareket eden robotik uygulamalar yani RPA uygulamaları gelişmekte, bu sayede iş süreleri kısalmakta, verimlilik artmaktadır. RPA uygulamalarını, daha hızlı sonuç almak ve hata payını sıfırlamak isteyen kuruluşlar, tekrarlanan iş süreçlerinin bulunduğu her alanda tercih etmeye başlamıştır. Günümüzde artık pek çok sektörde iş süreçleri, bilgisayar ve yazılım destekli olarak sürdürülmektedir. RPA uygulamaları gün geçtikçe daha fazla alanda yaygınlaşmaktadır.

Bildiğiniz gibi RPA yani Robotik Süreç Otomasyonu, insanlar tarafından gerçekleştirilen yinelemeye dayalı görevlerin, yazılım robotları kullanılarak otomatikleştirilmesidir. Bu sayede fazladan iş yükü ortadan kalkmaktadır. RPA uygulamalarında yazılım robotları; bir kurumun çalışanlarının bir işi yaparken yazılım sistemleri üzerinde attıkları adımları bire bir öğrenir ve adımları taklit ederek uygulama ve programlara girer, veri okuyup işler, analiz yapıp, sonucu raporlar. Özellikle fatura kesme, iletme, hizmet talepleri planlama, sipariş yönetimi, teklif otomasyonu, sipariş teslimi gibi işler, RPA uygulamaları ile hız kazanmıştır.

Bunun en önemli getirisi, çalışanların katma değer yaratan işlerine odaklanabilmesi ve hata payının sıfıra indirilmesidir. Günümüzde RPA uygulamalarını en yaygın olarak kullanıldığı alanlar muhasebe, finansal hizmetler, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları gibi alanlar olsa da RPA uygulamaları sağlıktan hukuğa, havacılıktan sosyal hizmetlere pek çok alanda tercih edilmektedir ve yakın gelecekte RPA uygulamaları standart iş süreci konumunda olacaktır.  

Tedarikten Üretime RPA

RPA, pek çok sanayi alanında yetkin bir iş yönetimi sunabilen imkanlara sahiptir: taşıma, havayolu, otomotiv, bankacılık, kimya, enerji, eğlence, dağıtım, finans, eğitim, restoran, yönetim, hizmet, müşteri hizmetleri, sağlık, sosyal hizmetler, teknoloji, iletişim, sigortacılık, lojistik, profesyonel hizmetler, perakende, telekom gibi… Bu durum bizlere göstermektedir ki RPA uygulamalarında iş alanı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Süreç otomasyonunun söz konusu olduğu her alanda RPA uygulamaları mükemmel bir çözüm yöntemidir.

Bir işin başlangıcından bitişine tüm süreçler, RPA ile dijitalleşerek kusursuz biçimde yönetilebilmektedir. Süreçleri adım adım entegre ederek, tedarikten üretime tüm iş süreçleri başarıyla tamamlanabilir. RPA uygulamaları ile tedarik zincirinde talep planlama, envanter yönetimi, sözleşme takibi ve uygulaması, tedarikçi portal entegrasyonları, sipariş işleme, e-mail yönetimi, gönderi takibi, fatura-teklif yönetimi, ödemeler, tahsilatlar, nakliye gibi tüm konular çok kısa sürede hata payını sıfıra indirerek çözümlenmektedir. Aynı şekilde işin niteliğine bağlı olarak üretim süreçleri de birer birer yapay zeka marifeti ile otomatize edilmekte ve katma değer yaratacak işlere odaklanmak için kurum çalışanlarına zaman yaratılarak yepyeni başarı öyküleri gün geçtikçe artması sağlanmaktadır.

İnsan kaynaklarında RPA

İnsan kaynakları, 1890’lı yıllarda ortaya çıkmış ve artık her kurumun olmazsa olmazı haline gelmiştir. İnsan kaynakları birimleri, doğru adaylarla kurumu buluşturmak; bir kurumun kültürünü ve geleceğini gözeterek çalışanların verimini sağlamak; ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçların karşılanmasına aracı olmak; programlar, eğitimler, yaparak çalışanın memnuniyetini garanti altına almak; hedeflere ulaşmak için idaeal motivasyon ortamının sağlandığına emin olmak; vizyon geliştirmek gibi kurum için pek çok hayati görevi üstlenmektedir.

Bu denli önemli süreçlerin otomasyonu için en üst düzey RPA çözümleri sunan, dijital alt yapısı güçlü, premium portfolyosu ile müşteri memnuniyeti sağlamış bir kurumla iş birliği yapmak en akılcı çözüm olur.

Çalışma geçmişi doğrulama, işe alım, ilişik kesme, bordro işlemleri, işe devam yönetimi, eğitim ve uyum raporlamaları, vergi ve veri yönetimi gibi işlerin tamamı RPA uygulamaları ile hızlı ve hatasız biçimde gerçekleştirilmekte; bu sayede insan kaynakları departmanlarının da dijital çağa ayak uydurması ve bu departmanların verimliliğinin artması sağlamaktadır.

E-ticarette RPA

Günümüz dünyasında sanal pazar yerleri, en büyük işlem hacminin gerçekleştiği alanlar olmaya başlamıştır. TÜBİSAD raporuna göre, e-ticaret sektörü 2019 yılında, %39 büyüme ile 83,1 Milyar Liralık hacme ulaşmıştır. Bu denli hızlı büyüyen bir pazarda maliyet optimizasyonu en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. RPA uygulamalarını kullanmak, hızlı ve rekabetçi e-ticaret dünyasında ivme kazanmak için idealdir. RPA uygulamaları sayesinde e-posta yönetimini ve e-posta içindeki verilerin faturalama gibi işlevlere entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.

E-ticaret sitelerinin olmazsa olmazı haline gelen ürün görseli, ürün özelliklerine göre kategorilendirme gibi işler, uygun RPA uygulamaları ile çok hızlı biçimde dijitalize edilip tüketici ile buluşturulabilmektedir. Ürün tedarik ve teslimindeki hız, kolay iade süreçleri, müşteri hizmetlerinde kalite gibi unsurlar; tüketicilerin bir kurumu tercih etmesinde ve sadık müşteri yaratma süreçlerinde hayati konuma gelmiştir. Rekabette üstünlük yakalamak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş pek çok RPA uygulaması bu alanlarda da çok büyük bir yardımcıdır. Ayrıca RPA uygulamaları daha etkili kampanyalar oluşturmak için tüketici davranış analizlerinde yararlanabilinen bir teknolojidir.

Önde gelen global markalara üst düzey hizmet sözü veren Renova Consulting, UiPath Gold Partner olarak RPA çözümlerinde yüksek memnuniyet misyonuyla başarılı işlere imza atmaktadır. RPA çözümleri alanında 100’den fazla süreci sorunsuz biçimde otomatize eden Renova, sizin işinize de hız, verimlilik ve değer katmaktan onur duyacaktır.