06.04.2022

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu, bir kurumun çalışanları tarafından gerçekleştirilen yinelemeye dayalı görevlerin, yazılım robotları kullanılarak otomatikleştirilmesidir. Bu sayede fazladan iş yükü ortadan kalkar, çalışanlar katma değer yaratan işlerine odaklanabilirler. Robotik süreç otomasyonunda robotlar yapay zekanın bir dalı olan makine öğrenme teknolojisine dayalı yazılımla hareket ettiği için iş süreçlerini öğrenir ve hatasız biçimde uygular. Böylece görev süreleri çok kısalır ve kalite artar. RPA öncesinde 10 dakika süren bir görev 10 saniyeye iner, verimlilik ve kazanç artar. RPA teknolojileri ile iş süreçlerine dahil olan robot kullanıcılar, metal yakalılar olarak da anılır.

RPA Nasıl Çalışır?

RPA’nın yetkin bir şekilde çalışması için görevi tamamlayacak olan robot yazılımın insan eylemlerini taklit etmeyi öğrenmesi gerekir. Bu taklit becerisi sayesinde robotun aktiviteleri anlamlı olur. İnsan müdahalesi olmadan bu sürecin etkin bir şekilde işleyebilmesi için çeşitli aşamalar gereklidir.

Bu aşamalara RPA yaşam döngüsü de denir ve sırası ile şöyledir:

  • Keşif Aşaması
  • Çözüm Tasarım Aşaması (Çözüm Tasarım Dokümanı-SDD, Process Tasarım Dokümanı  PDD ve Teknik Tasarım Dokümanı-TDD)
  • Geliştirme Aşaması
  • Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)
  • Canlı Sisteme Alım ve Bakım Aşaması
  • Destek ve Bakım

RPA yaşam döngüsü aşamaları özenle hayata geçirildiğinde, yazılım robotları kendisine verilen talimatları yerine getirir ve doğrudan iş uygulamaları ile etkileşime geçerek görevleri gerçekleştirir. Böylece kurumlar yepyeni bir döneme giriş yapar ve teknoloji çağına en verimli yaklaşımla uyumlanmış olurlar.

RPA Uygulama Alanları

RPA uygulamalarını tekrarlanan iş süreçlerinin bulunduğu her alanda görmek mümkündür. Günümüzde artık pek çok alanda iş süreçleri bilgisayar ve yazılım destekli olarak sürdürülmektedir. RPA için uygun altyapı oluşturan bu iş süreçleri gün geçtikçe daha fazla alanda yaygınlaşmaktadır. RPA uygulamalarının en yaygın olarak kullanıldığı ve verimlilik artışını sağlayan alanlar muhasebe, finansal hizmetler, tedarik zinciri yönetimi, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları gibi alanlardır. Fatura kesme, iletme, sipariş yönetimi, sipariş teslimi gibi işler, RPA uygulamaları ile hız kazanmıştır.

Belirtmek gerekir ki RPA’nın uygulama alanları yukarıda saydıklarımız ile sınırlı değildir. Otomotivden kimyaya, telekominikasyondan sağlığa, çok geniş bir yelpazede RPA uygulamalarına adaptasyonunu tamamlamış pek çok kurum için başarı öyküleri mevcuttur. Değişen pazar şartlarına hızlı adaptasyonun kârlılıkla eş anlama geldiği bir çağda yaşamaktayız. RPA’nın üretimde, satışta, pazarlamada, kalite yönetiminde, finansta, muhasebede, insan kaynakları yönetiminde ve daha pek çok uygulama alanında sağladığı hız ve verimlilik sayesinde kurum çalışanlarının katma değer yaratan işlere odaklanma oranı da artmaktadır ve başarı öyküleri de gün geçtikçe artacaktır. 

Neden RPA Kullanmalıyız?

Kurumlara pek çok açıdan avantaj sağlayan RPA uygulamalarını kullananan kurumlar, iş süreçlerinde yepyeni kolaylıklarla tanışmaktadır. Neden RPA kullanmalıyız sorusuna verilebilecek çok fazla olumlu yanıt bulunmaktadır. Bu yanıtları sizin için dört ana başlık altında topladık:

Hızlıdır

-RPA kullanmaya başladıktan sonra değişimi çok hızlı şekilde tecrübe edersiniz.

-İşlem hızı artacağı için iş süreçlerinde çeviklik artar.

-Yeni otomasyon planlarını sadece saatler içinde oluşturup, test edersiniz ve devreye alırsınız.

Hata payı yoktur

-Kopyalama ve yapıştırma hataları tamamen ortadan kalkar, kalite ve müşteri memnuniyeti artar.

Verimlidir

-Otomatikleştirilmiş görevler saniyeler ya da dakikalar içinde tamamlanacağı için işletme maliyetleri düşer.

-Çalışanlara katma değer sağlayacak iş üretebilmeleri için zaman kalır.

-Talep artışı durumunda ölçeklendirme hızla yapılabilir.  

-Müşteri memnuniyetini artırır.

Pratiktir

-Her bilgisayar teknolojisiyle uyumludur.

-Çalışan sisteme sorunsuz entegrasyon yapılır.