İstaç SAP Projesi Başarı Hikayesi

Proje kapsamında uçtan uca Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) modülleri, İş Zekası (BI) uygulamaları, Atık Yönetimi (WR), Fiori, Eğitim ve Dokümantasyon Yönetimi (WPB) ile Kantar Entegrasyonu yer aldı.

Renova'nın projede görev alan 30 danışmanı, İSTAÇ Kalite ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğü, Kurumsal Kaynak Planlama Şefliği, proje anahtar kullanıcıları ve son kullanıcıları büyük özverilerle projenin başarıya ulaşmasına birlikte katkı sağladılar.

İstanbul’un çevre yönetim süreçleri ile ilgili hizmet veren İSTAÇ’ın aşağıdaki operasyonlarının SAP üzerinden yönetilmesi sağlandı.

Kent temizliği:

 • Ana arter ve meydanların temizliği
 • Deniz ve kıyı plaj temizliği

Atıkların toplanması ve analizi:

 • Endüstriyel atıklar
 • Gemi atıkları
 • Tıbbi atıklar

Evsel atıklar:

 • Düzenli depolama sahalarının yönetimi
 • Atıktan enerji üretimi
 • Kompost geri kazanım
 • ATY üretimi

Hafriyat inşaat ve yıkıntı atıkları:

Süpürme, gemilerden atık alınması, yıkama vb. 20 farklı kent temizliği yapılan noktada ve 15 ayrı çevre yönetim tesisinde SAP devreye alındı. İSTAÇ araçlarındaki mobil cihazlarla Fiori üzerinden iş emri teyitleri verilmeye başlandı. Atık tartımları için kantar yazılımı SAP üzerinde uygulandı.

SAP İnsan Kaynakları modülünde belirlenen vardiyalara göre çalışanların planlamaları ve iş emri teyitleri ile ay sonu puantajı, kantar verileri ve diğer girdilerin hakkedişlerinin SAP’de hesaplanması sağlandı.

Bütçeler SAP sisteminde yapılarak satın alma ve gider kalemlerinde departman bütçelerinin sistem üzerinden kontrolü  sağlandı. Satın Alma modülünde ihale ve hakediş süreçleri SAP sistemine  alındı.

İSTAÇ Hakkında:

İSTAÇ Türkiye’nin önde gelen çevre yönetim şirketlerinden biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olarak 1994’te kurulmasıyla Türkiye’nin ilk düzenli depolama sahasını işletmeye başlamıştır. Kamu hizmetlerini üretirken benimsediği üstün hizmet kalitesi, entegre atık yönetimi ve ARGE çalışmalarıyla İSTAÇ, Türkiye’de çevre yönetimi alanında eşsiz bir yer edinmiştir.

Genel Müdürlüğü İstanbul Şişli’de bulunan İSTAÇ, 40’ı aşkın operasyon ünitesine sahip olup bünyesinde 4 bini aşkın personel çalıştırmaktadır. Daha yaşanılır bir çevre için sıfır etki yaklaşımı ile özgün çözümler üretmek ve çevre bilinci oluşturmak, İSTAÇ’ın misyonudur.

İSTAÇ, 20 yılı aşkın tecrübesi ile şu alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Düzenli Depolama Sahası Seçimi, Tasarımı ve Yapımı
 • Yerel Yönetimler İçin Teknik Danışmanlık
 • Endüstriyel Atık Yönetimi
 • Tıbbi Atık Yönetimi
 • Çevre Laboratuvarı Analizleri
 • Transfer İstasyonları ve Düzenli Depolama Sahaları İşletimi
 • Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi
 • Organik Atıklardan Kompost Üretimi
 • Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi
 • Gemilerden Atık Alımı
 • İstanbul Ana Arter ve Meydan Temizliği
 • Denizi Kıyı ve Plaj Temizliği
 • Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi
 • Çevre Eğitimleri ve Etkinlikler
 • Araştırma-Geliştirme Çalışmaları

İstaç SAP Projesi Başarı Hikayesi

BAŞARI HİKAYESİ

İstaç SAP Projesi Başarı Hikayesi

İstaç SAP Projesi 15 ayda başarı ile canlı kullanıma geçti.